yongyuthyang.blogspot.com

วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2552

สมาคมม้งในมิติกลาง

ถึงคุณทัศพล

คิดว่าหลายคน หลายฝ่าย คงจะดีใจกับการออกมาแสดงความรับผิดชอบของคุณในครั้งนี้ ก็ให้มันผ่านพ้นไปกับกิสนาก็แล้วกัน บทเรียนของพวกเราที่ผ่านมา มีสิ่งดีๆ ที่น่าจดจำมากกว่าสิ่งไม่ดี สังคมม้งยังต้องพึ่งพาพวกเราอีกมาก ลำพังคนไม่กี่คนก็ไม่สามารถขับเคลื่อนกงล้ออันหนักสาหัสนี้ได้โดยลำพัง จำเป็นต้องอาศัยความรู้รัก สามัคคี ของสมาชิกในสังคมร่วมกันจึงจะฟันฝ่าไปได้

เมื่อจบลงด้วยดี ก็ไม่มีใครเสียหาย อย่างที่ผมว่าไว้คุณมีแต่ได้ เมื่อคุณยอมรับผิดก็ไม่มีผู้ใดซ้ำเติมคุณ สมาคมม้งเองก็ไม่ต้องถูกคนอื่นสงสัยอีกค่อไป

ในฐานะที่คุณเป็น หน่วยหนึ่งของสมาคมม้ง ผมคิดว่าความตระหนักของคุณที่มีต่อสมาคมม้ง คงจะช่วยกอบกู้ภาพพจน์ของสมาคมม้งได้ และสามารถเป็นปากเป็นเสียงให้กับสมาคมม้งได้ในยามที่สมาคมม้งถูกกระทำ กลุ่มแรกที่จะออกมาปกป้องสมาคมม้งก็คือผู้ที่เคยได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับสมา คมม้ง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ได้รับคุณประโยชน์ผ่านสมาคมม้ง และชาวม้งที่เฝ้าดูอยู่ห่างๆ

สมาคมม้ง ถึงแม้นว่า จะไม่เป็นที่นิยมชมชอบของสังคนโดยส่วนใหญ่ก็จริงอยู่ แต่เราก็มีสังคมที่ร่วมหัวจมท้ายกับเราอยู่จำนวนหนึ่งที่พร้อมจะเคียงบ่า เคียงไหล่ไปด้วยกัน คุณลองหลับตานึกภาพดูว่าตามหมู่บ้านม้งในประเทศไทยนี้ไปที่ไหนที่จะไม่มีสมา คมม้งอยู่บ้าง บรรดาองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานในกลุ่มชนชาติพันธุ์ไหนที่ไมีเคยรวมงานกับสมา คมม้งบ้าง บรรดาหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในเรื่องของชาวไทยภูเขาใดที่ไม่เคยไม่ได้ รับความร่วมจากสมาคมม้งบ้าง หน่วยงานองค์กรด้านสิทธิทั้งในประเทศและระหว่างประเทศไหนบ้างที่สมาคมม้งได้ เข้าไปมีบทบาทและร่วมงานกับพวกเขาบ้าง บางทีพวกเขาอาจไม่จำเป็นต้องเอ่ยถึงสมาคมม้งบ่อยๆ หรอก แต่ในยามที่มีปัญหาและมีความจำเป็น ถนนทุกสายล้วนมุ่งสู่สมาคมม้งทั้งนั้น ไม่ว่าใครจะมาเป็นผู้อำนวยการ หรือกรรมการบริหารสมาคมม้งก็ตาม นี่คือสมาคมม้ง ไม่ใช่คุณยงยุทธ ไม่ใช่พ่อหลวงประจักษ์  ผู้ใดก็ตามที่เข้ามาอยู่วงในสมาคมม้งแล้ว ผู้นั้นย่อมต้องเสียสละมากกว่าผู้ซึ่งอยู่วงนอกมากมายหลายเท่านัก

สิ่ง หนึ่งที่หลายต่อหลายท่านคาดหวังในสมาคมม้งในทางที่ผิดๆ ก็คือ คาดหวังว่าสมาคมม้งจะสามารถกำหนดอนาคตของสังคมม้งได้ สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมม้งได้ สามารถนำเอาทรัพยากรต่างๆ มาให้สังคมม้งและสามารถช่วยเหลือสังคมม้งได้ทุกรูปแบบ นั่นเป็นการคาดหวังที่ผิดอย่างสิ้นเชิง การใดก็ตามที่ทำให้สังคมม้งเข้มแข็งและสามาระพึ่งพาตนเองได้ตลอดจนสามารถ หยิบยื่นความช่วยเหลือให้แก่ผู้อื่นได้ สิ่งนั้นคือบทบาทของสมาคมม้ง มิใช่ไปทำแทนสังคมม้ง หรือมิใช่เป็นสังคมม้งเสียเอง สิ่งใดที่สังคมม้งทำได้เองอยู่แล้ว ไม่มีเหตุผลใดเลยที่สมาคมม้งต้องไปทำซ้ำ หรือเป็นคู่แข่ง เช่นเดียวกับการใดที่มีองค์กรหรือหน่วยงานอื่นทำอยู่แล้ว สมาคมม้งก็ไม่มีเหตุและความจำเป็นต้องเข้าไปทำแทนอีก เรามีหน้าที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน จุดนี้บางองค์กรก็ไม่เข้าใจกลับมาหาว่าสมาคมม้งไม่ให้ความช่วยเหลือ ไม่สนใจกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชากรม้งด้วยกันเอง อันที่จริงแล้วหากไม่มีหน่วยงานไหน หรือองค์กรใดเข้่้าไปให้ความช่วยเหลือ สมาคมม้งก็ต้องเสนอให้องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้ความช่วย เหลือ ดูแลอยู่ดีนั่นแหละ นี่แหละที่มีบางคนเรียกว่าเป็นการพัฒนาอย่างบูรณาการ ไม่ใช่ว่าอะไร อะไรก็ต้องสมาคมม้ง

คุณทัศพล เคยเป็นผู้รับมาก่อน เมื่อผ่านพ้นการเป็นผู้รับไปแล้ว ก็ย่างก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ให้ สิ่งที่เราจะให้แก่ผู้รับต่อไป ก็ต้องให้ด้วยความสุข ผู้รับถึงจะรับอย่างมีความสุขด้วย ผู้รับก็จะเชิดชูผู้ให้ไว้ในดวงใจตลอดไป และการที่ท่านจะให้สิ่งดีๆ แก่ใคร ท่านก็สามารถเลือกให้ด้วยตนเอง หรือผ่านผู้อื่นก็ได้ ผู้อื่นในที่นี้ไม่จำเป็นต้องคือสมาคมม้ง ท่านตัดสินใจเองได้ในสิ่งที่ท่านคิดว่าเหมาะสม

นับได้ว่าคุณยังมีน้ำ จิตน้ำใจกับสังคมม้ง (รวมถึงสมาคมม้งด้วย) มากพอควร คำปาวารณาตอนท้ายของคุณผมก็ขอขอบคุณแทนสังคมม้ง และสมาคมม้ง เป็นการสะท้อนถึงความดีงามในจิตใจของคุณผ่านตัวหนังสือเหล่านั้น และผมก็หวังว่าคุณจะเป็นกำลังสำคัญของสังคมม้งต่อไปในอนาคตดั่งคำปาวารณาของ คุณที่ได้เขียนเป็นตัวอักษรให้ทุกคนได้เห็นในครั้งนี้

ยงยุทธ สืบทายาท
ผู้อำนวยการ สมาคมม้ง

ไม่มีความคิดเห็น: